Aile Danışmanlığı Nedir? Mutlaka Okuyunuz

Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan kişilerin arasında yaşanan sorunları beraberce çözmeye çalışmaları üzerine kurulu bir danışmanlıktır. Aksaray psikolog firması Dinamik Psikoloji Danışmanlığı yaptığımız konuşmada, Aile danışmanlığının amacı, aile içinde yaşanan sorunlar ve aileyi etkileyen ölüm, hastalık, aile bireylerinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek vermektir. Eşlerin arasındaki sıkıntıların çocukları etkilemesi veya çocuğun yaşadığı ruhsal ve fiziksel eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi mümkündür.
Oluşan bu sıkıntıların çözümünde aile bireylerine ruhsal destek vermek, aile içi iletişimi sağlamlaştırmak, aile bireylerini birbirlerine sevgi ve saygılı olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amaçlarındandır.
Aile Danışmanlığı sadece ailenin ayrılmamaya değil ilişkilerini daha sağlıklı nasıl bir biçimde bitirilebilir diye buna yönelik çalışmalarda yapar. Aile bu kararı alıp aile danışmanlığına sunduklarında uzman ise buna hazır olup olmadıklarını inceleyip karar alıp onlara bu doğrultuda destek verir. Aile danışmanlığı aile içindeki güven, anlayış, düşünceli olabilme gibi öğelerin geliştirilmesine yardım eder. Uzman, aile içi sorunları öğrendikten sonra ilerleme hızını ona göre ayarlar.
Uzman aile içindeki bireylerin daha keyifli ve anlamlı yaşamalarında destek sunar. Aile terapisinde amaç “hasta” kişinin iyileştirilmesi değildir, ailedeki herkese yardım ederek aileye sağlıklı bir yapı ve işlevsellik kazandırılmasıdır.
Bu doğrultuda tek bir kişi değil, tüm aile bireylerine yardım edilir, destek verilir.
Bireydeki sorunun oluşumuna ve sürekliliğine katkıda bulunan aile ilişkisi ve yapısına ait
sorunların çözümüne katkıda bulunur. Aile terapisi bazen aile fertleri içinde yaşanan bir sorunun çözümü,bazen de yaşanan değişimlere/streslere bağlı olarak uzun sürede oluşabilecek bireysel ve ailevi olumsuzlukların önlenmesi için uygulanır.
Aile danışmanlığında inceleme konusu aileyi oluşturan bireyler değil; bireyler arasındaki ilişkinin, iletişimin niteliğidir. Aile danışmanı, ailedeki bireylerin birbirleriyle ilişkilerinde uyuşmayan yönleri ortaya çıkarmaya ve aile üyelerinin de bunu görmesini sağlamaya çalışır, sağlar.
Aile içindeki bireylerin yaşadıkları sorunlar, bireylerin huzursuz olmasına, birbirleriyle olan etkileşimin zayıflamasına, iletişim yollarının bozulmasına ve bunların yanı sıra sorunların üst üste yığılarak kişileri farklı çözüm yolları (evden kaçma, alkole başlama, boşanma ve aldatma…) aramalarına sebep olabilmektedir.
Aile danışmanlığının önemi tabiki bu kadarla kalmamakta birlikte, bireyleri diğer yaşam alanlarından da bazı sıkıntılarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bilinen o ki, aile toplumsal yapının en küçük parçasıdır. Ailede yer alan kişiler hem bireysel olarak varlıklarını sürdürmekte hem de toplumsal yapının bir parçası olarak rollerini yerine getirmektedirler.
Bu sayede aile danışmanlığının toplumsal bir boyutu da ortaya çıkar. Bireylerin aile ortamında yaşadığı sorunlar, toplumsal rollerini ve diğer bireylerle olan iletişimini de olumsuz yönde etkilemekle
birlikte sorunların daha da büyümesine neden olmaktadır. Aile içi problemlerimizden kurtulmak için fazla geçmeden daha sağlıklı düşünebiliyorken aile danışmanlığına uğrayabilirsiniz.

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir